เกี่ยวกับเรา

บริษัท เจ ดับบลิว การบัญชี จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ซึ่งขณะนั้นจดทะเบียนในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ ดับบลิว การบัญชี ก่อตั้งโดย นายจำรัส วงสา ประกอบกิจการเกี่ยวกับ การรับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท  และตรวจสอบบัญชี ให้กับนิติบุคคลจดทะเบียน  เนื่องจากกิจการมีการเติบโตขึ้นประกอบกับจำนวนลูกค้าที่มากขึ้นเช่นกัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ ดับบลิว การบัญชี จึงได้แปรสภาพกิจการ เป็น บริษัท เจ ดับบลิว การบัญชี จำกัด เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ซึ่งบริการของบริษัทจะมุ่งเน้นที่คุณภาพและความพอใจของลูกค้าโดยถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและประมวลรัษฎากร      

Our History

มกราคม 2558   :  บริษัท เจ ดับบลิว การบัญชี จำกัด ก่อตั้งครั้งแรก ในเดือนมกราคม 2558 โดยชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ ดับบลิว การบัญชี โดยนายจำรัส วงสา 

                     ผู้สอบบัญชีภาษีอากร เลขทะเบียน TA003879 โดยมีเป้าหมายคือการให้บริการด้านวิชาชีพอย่างถูกต้องตามรายงานทางการเงินและตามประมวล                         รัษฎากรโดยเน้นที่คุณภาพและราคาย่อมเยา

ธันวามคม 2561  :  เปิดสาขาที่1 ที่กรุงเทพฯ  เปิดสาขาที่2 ที่สมุทรปราการ

มกราคม 2562   :  เปิดบริษัทในเครือ ซึ่งประกอบกิจการเกี่ยวกับ รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท และตรวจสอบบัญชี ในจังหวัดขอนแก่น

Visitors: 26,408