ข่าวสาร บัญชี-ภาษี

ติดตามข่าวสารได้ที่ >>>>>https://www.facebook.com/kun.jumrus/

สรรพากร เริ่มแล้ว ตรวจรายการเงินเข้าบัญชีบุคคล เงินเข้า 3,000 ครั้งขึ้นไป เงินเข้า 400 ครั้ง และยอดรวม 2 ล้านบาทขึ้นไป กฎหมายประกาศ 21 มี.ค. 62 ส่งข้อมูล 31 มี.ค. 63

 

ธุรกรรมลักษณะเฉพาะ

ผู้ที่ทำการส่งข้อมูล

• ธนาคาร

• สถาบันการเงิน

• Payment gateway

ข้อมูลที่ถูกส่ง จะส่งเป็นรายปี ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี (เริ่ม มีนาคม 2563 โดยใช้ข้อมูลของปี 2562)

หลักเกณฑ์การส่งข้อมูล

• เงินเข้า (ฝาก/รับโอนเงิน) 3,000 ครั้งขึ้นไป

• เงินเข้า 400 ครั้ง แลยอดเงินรวมกันตั้งแต่ 2 ล้านบาท ขึ้นไป

– ทุกบัญชีของ 1 ธนาคาร (แยกข้อมูลตามธนาคาร)

– ไม่ใช่ทุกบัญชี ทุกธนาคารรวมกัน

– บัญชีที่เปิดเป็นชื่อร่วมกัน จะถูกนำมารวมด้วย

– เงินเข้ารวมถึง ดอกเบี้ย เงินปันผล การโอนเงินระหว่างบัญชี

ธุรกรรมลักษณะเฉพาะ

ยอดเงินทั้งหมด ไม่ได้หมายความว่า เป็นรายได้ทั้งหมดของปีนั้น แล้วจะต้องนำไปคำนวนในการเสียภาษี กรมสรรพากร จะนำข้อมูลไปประมวลผลรวมกันกับภาษีเงินได้ ที่มีการยื่นเป็นปกติ ทางที่ดีควรแยกบัญชีส่วนตัวกับบัญชีธุรกิจ


Visitors: 26,408