ตรวจสอบบัญชี

บริการตรวจสอบบัญชี นครสวรรค์
ทำไมถึงเลือกใช้บริการ
รับตรวจสอบบัญชีกับทางเรา

·         เราใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบบัญชีสมัยใหม่ โดยมีการประเมินความเสี่ยงในการตรวจสอบบัญชี, วางแผนการตรวจสอบบัญชี และใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มาช่วยในการตรวจสอบ ทำให้งานตรวจสอบบัญชีมีประสิทธิภาพมากกว่าการตรวจสอบปกติ

·         เรามีการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเสี่ยงในการตรวจสอบบัญชี และมีการทำหนังสือเสนอแนะแก่ผู้บริหารในกรณีที่เจอข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน

เราทำความเข้าใจธุรกิจลูกค้าก่อนตรวจสอบทำให้ลดภาระของลูกค้าในการ support ผู้ตรวจสอบบัญชีธุรกิจที่เรามีความเชี่ยวชาญในการรับตรวจสอบบบัญชี

 

  • รับตรวจสอบบัญชี องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เช่น มูลนิธิ, สมาคม
  • รับตรวจสอบบัญชี นิติบุคคลอาคารชุด และหมู่บ้านจัดสรร
  • รับตรวจสอบบัญชี ธุรกิจประเภทซื้อมา-ขายไป
  • รับตรวจสอบบัญชี ธุรกิจบริการ
  • รับตรวจสอบบัญชี ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
  • รับตรวจสอบบัญชี ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม
  • รับตรวจสอบบัญชี ธุรกิจพลังงาน


ขอบเขตงานรับตรวจสอบบัญชี

·         ตรวจสอบงบการเงินประจำปี โดยผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาต (CPA) ตามที่กฎหมายกำหนด

·         จัดทำรายงานเสนอข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่ตรวจพบ (ถ้ามี)

·         บริการจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน พร้อมยื่นงบส่งกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ สบช.3, สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

Visitors: 26,452